dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
OTOP จังหวัดราชบุรี

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวหุงสุกเร็ว 3 นาที
ราคาจำหน่าย กก.ละ  30 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต บ.เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ด จำกัด
  1. ม.3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโปง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3234-4571-2/08-1858-7733

   
ชื่อ ผลิตภัณฑ์               ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป
ราคาจำหน่าย               กล่อง.ละ  25 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต               บ.เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ด จำกัด
                1. ม.3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโปง จ.ราชบุรี
โทร.               0-3234-4571-2/08-1858-7733

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวทอดกระทงทอง  สูตรดั้งเดิมหน้าเม็ดมะม่วง/งาดำ/น้ำตาล
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางกนกพร  อักษรภูษิตพงศ์
  134 ม.6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร.  08-2866-8288  08-9614-0648

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ซีอิ้ว ตราเสือ ซีอิ้วดำ/ซีอิ้วขาว สูตรแต้จิ๋ว
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต โรงงานซีอิ้ว ยิ่งฮะฮวด
  131 ม.4 ต. ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0-3224-1048    0-3224-1393

 

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ นมหนองโพ รสจืด รสกาแฟ รสช็อคโกแลต รสหวาน
ราคาจำหน่าย กล่องละ 7.75 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0-3238-9038-9   0-3238-9234-5

 

   
ชื่อ ผลิตภัณฑ์                     นมซอนต้า นมสดพาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง ชนิดขวด
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต                     สหกรณ์โคนมซอนต้า จอมบึง จำกัด
                      ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทร.                     0-3236-2045   08-1858-9235

 

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไชโป้ว"แม่ตังกวย" ชนิดลูกเต๋า ชนิดสับ ชนิดฝอย ชนิดหัว
ราคาจำหน่าย 18.75 - 25 บาท/ซอง
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางพเยาว์  ศิลปวิลาวัณย์
  37/1 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0-3239-7090  0-3237-5288

 

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไชโป้ว"แม่ฮวย" ชนิดเค็ม-หวาน /หัว /ฝอย/ ชิ้น /สับ /แว่น 
ราคาจำหน่าย 14 -15 บาท/ซอง
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต น.ส.อำนวย  แววทอง
  10 ม.2 ต.จ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0-3239-7051  0-3239-7586

 

   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไชโป้ว"ตราชฎา"ไชโป้วหวานชนิดหัว ลูกเต๋า สับ สามรส
ราคาจำหน่าย 12 บาท/ซอง
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางกัลยาณี  หยู่เอี่ยม
  49 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
โทร. 0-3239-7049     08-1856-9013
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชมพู่ทับทิมจันทร์
ราคาจำหน่าย 20 - 25 บาท/กิโลกรัม
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายศุวัฒน์  คุนิสถาพันธ์
  167 ม.2 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก
โทร. 0-3236-0613

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ กล้วยแปรรูป กล้วยทิพรส/กล้วยธัญพืช/ กล้วยหมูหยอง
ราคาจำหน่าย ถุงละ 20 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางพัชรา  มะลิทอง 
  92/4 ม.1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
โทร. 08-9547-6375 
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ กุนเชียงหมู    กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง 
ราคาจำหน่าย กุนเชียงแพ็คละ 35-70 บาท  กระเทียม กระปุกละ 50 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางบุญมา เพ็ญประภากร 
  64/1 ม.5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-6987   08-1867-2012 
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ฝรั่ง 
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายวัยรินทร์  ไทยสนธิ
  12 ม.10 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0-3236-5698
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ สับประรด
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายทองเจือ  อุดร
  25 ม.7 ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
โทร. 0-3222-8797
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ
ราคาจำหน่าย บรรจุถุง 500 กรัม ราคาถุงละ 35 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต น.ส.ปาริชาติ  เราจุติธรรม
  6 ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 08-677-5109
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผักกาดแม่ระเบียบ ผักกาดหวานชนิดหัว ลูกเต๋า ชนิดเส้น
ราคาจำหน่าย 20-25 บาท/กก.
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางระเบียบ  วิทยารังษีพงษ์
  9/3 ม.4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0-3237-5214
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชมพู่ทองสามสี
ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 60-120 บาท ปริมาณการผลิต 1 ตัน/เดือน
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายล้ง  ทองสามสี
  47 ม.8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3236-3444
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมูหวานคุณรัช
ราคาจำหน่าย 200 บาท/กก.
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางรัชนี  วิชิตชาญ
  218/4     ม.9    ต.ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0-3225-3570
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ กุนเชียงสมุนไพร
ราคาจำหน่าย กก.ละ 140 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางรัชนี  เอี่ยมประสิทธิ
  1/2  ม.3  ต.หนองกระทุ่ม  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1299-1156

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาสวยงาม ปลาทองหัวสิงห์ หัววุ้น
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายประวิทย์  ยิสารคุณ 
  76  ม.6  ต.ปากแรด  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 
โทร. 08-1735-8225 
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา โอ่ง กระถาง แจกัน
ราคาจำหน่าย  -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต โรงงานรัตนโกสินทร์ สาขา 2
  82  ม.5  ต.เจดีย์หัก อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
โทร. 08-1805-8358
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา โอ่งแจกันเดือด โอ่งแจกันลายหิน
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรมดินไทย
  84  ม.9  ต.เจดีย์หัก อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-3988
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา ทรงแตงโม แบบเมืองกังไสเขียนลายครามแบบปังโคย แจกันทรงสูง
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต โรงงานเถ้าฮงไถ่
  234/1  ม.2 ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-3630
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ประดับยนต์ กรอบป้ายทะเบียน บันไดรถสวยงาม
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต บริษัทวุฒิพงษ์เจริญชัย จำกัด
  41 ม.6 ต.ปากแรต  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3222-1115
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ หัถกรรมเถาวัลย์แดง
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ  35-1,000  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต -
  12  ม.3  ต.พงสวาย  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3231-7459-60 ,08-1754-1657
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เซรามิค
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต บริษัทเซราเดคคอร์
  68  ม.5  ต.เบิกไพร  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1827-5227
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เบญจรงค์  ถ้วยน้ำ  โถ  ชุดน้ำชา
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางมาริสา  อาจเครือ
  56  ม.4  ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9836-0736  08-9881-5195

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไม้ตาล เชิงเทียนกลม ทรงเหลี่ยม ครก ชุดกาแฟ  ที่วางผลไม้
ราคาจำหน่าย  
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต น.ส. วิรัชดา  มะลิวัลย์
  65  ม12  ต.คูบัว  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-2681
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เทียนหอม รูปทรงลวดลายสีสันเทคนิคที่ซับซ้อนปราณีต
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายรัชนิกร  ฉิมมะ
  31  ม.5  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1841-1895
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไม้มะพร้าว แจกัน โอ่ง เบญจรง  โคมไฟ
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 250 - 1,000  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายอิทธิพันธ์  โพธิ์ปิติ
  244  ม.7  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-2308
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ กุหลาบ ดอกบัว ลิลลี่ เบิร์ด
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต หจก.เอ.เค.เอ็ม ฟลาวเวอร์กรุป
  147  ม.4  ต.จอมบึง  อ.จอมบึล  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3236-2020-1  , 0-3236-2018
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลือง นายปรีชา  พิมพ์โพธิ์กลาง
  39  ม.7  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-7559
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลือง นางบัวพาน  เลิศจิตร์
  42  ม.7  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-7554  , 08-9904-3874
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ จักสานละเอียดด้วยไม้ไผ่
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ  500-3,200  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานละเอียด
  129  ม.5  ต.ยางหัก  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9062-2374
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟกระบอกไม้ไผ่
ราคาจำหน่าย ชินละ 300-500 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มอาชีพจักสาน
  89  ม.2  ต.ยางหัก  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1856-9289  08-1820-2968

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ผลิตจากแป้ง
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 100-500 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางสมคิด  ทองลิ่ม
  27/4  ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร.  
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 80-150  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีจักสานผักตบชวา
  147  ม.5  ต.สวนกล้วย  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9836-9072
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา
ราคาจำหน่าย  ดอกละ  10-25  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายเดชา  รุ่งโรจน์
  61  ม.2  ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9049-1779
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ตะกร้าใส่ไวน์ กระช้าผลไม้กระจาด  ฝาชี
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 20-400 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์ศิลปหัตถกรรมดำเนินสะดวก
  32  ม.1  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3225-4991
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เขียงไม้มะขาม ทรงกลม ทรงเหลี่ยม
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายปฐมพล  พนาพงศ์ไพศาล
  4/2  ม.10  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3223-4088  , 08-1623-4144
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าของขวัญ
ราคาจำหน่าย ใบละ 35-100 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีบ้านป่าขุย
  168  ม.5  ต.หนองกระทุ่ม  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-2898
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ขนุน ชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ขนุน
  19  ม.5  ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
โทร.  
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาสวยงาม(ฮอลล์แดง)
ราคาจำหน่าย ตัวละ 1,100  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายทวี  แสงเจริญ
  61  ม.4  ต.ดอนทราย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3237-5122

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำอ้อยพลาสเจอร์ไรท์ น้ำนมอ้อย น้ำอ้อยเกล็ดหิมะ วุ้นมะพร้าวในน้ำอ้อย
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายประกอบ  เหรียญทอง
  203  ม.6  ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3229-3117
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ สมุนไพรสำเร็จรูป(ขิง ตะไคร้ กระเจี๊ยบ มะนาว มะตูม เก๋ากี้ เหมาะสำหรับดูแลสุขภาพ)
ราคาจำหน่าย ชนิดขวด 35 บาท ชนิดซอง  20  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางสมพร  เภาทอง
  130  ม.3  ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0-3236-0240
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ สุราแช่พื้นเมือง "Holly  hoch"รสผลไม้ บลูเบอรี่ องุ่น สับปะรด ส้ม ลิ้นจี่ มะนาว)
ราคาจำหน่าย ลังละ 480 บาท(24ขวด) ขวดละ 25 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต หจก.ฉันทพัฒน์ โดย น.ส.ชัญชนก  พิพัฒน์คุณากุล
  83/2  ม.8  ต.อ่างทอง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-2562
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไทพันธ์แท้"Holly  hoch"
ราคาจำหน่าย ปริมาณ 0.275 ลิตร ขวดละ 15 บาท
  ปริมาณ 0.330 ลิตร ขวดละ 25 บาท
  ปริมาณ 0.640 ลิตร ขวดละ 75 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต หจก.ฉันทพัฒน์ โดย น.ส.ชัญชนก  พิพัฒน์คุณากุล
  83/2  ม.8  ต.อ่างทอง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-2562
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำมะพร้าวน้ำหอม  ปริมาณการผลิต 1,000 แก้ว/วัน
ราคาจำหน่าย แก้วละ 5 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางฉลวย  ประภัสสิริ
  46  ม.8  ต.วัดเพลง  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3239-8144
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไวน์ผลไม้(ชาโตเดอราชา)ไวน์องุ่น,กระชายดำ,ไวน์เม่า
ราคาจำหน่าย

ขายส่งขวดละ 120 บาท จำหน่ายขวดละ                150-180 บาท

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต หจก.ไวน์เนอรี่ไทย โดยนางตะกอนแก้ว              ม่วงกระโทก
  63/1 ม.2 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 08-9671-7433
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชาใบหม่อน
ราคาจำหน่าย 90 กรัม ราคาส่ง 40 บาท จำหน่าย 45 บาท
  60 กรัม ราคาส่ง 35 บาท จำหน่าย 40 บาท
  30 กรัม ราคาส่ง 25 บาท จำหน่าย 30 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายเสนอ  กะเครือ
  1  ม.3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9070-8606
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ สุราแช่ "หนุมาน" รสลิ้นจี่ องุ่น พั้นซ์ สับปะรด
ราคาจำหน่าย ขายส่งขวดละ  20 บาท ขายปลีกขวดละ 25 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต บริษัท คำบุปผาสุข จำกัด โดยนายกอบศักดิ์  คำสุข
  46/1  ม.7  ต.เขาแร้ง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-32369511  ,08-16468748  ,08-9254-1148

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มเบิกไพร มาตรฐาน อย.
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม โดยนายสมปอง  อุยมา
  1  ม.3  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9911-2148
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำว่านหางจระเข้ พาสเจอร์ไรท์ มาตรฐาน อย.
ราคาจำหน่าย ขวดละ 10 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีทำน้ำว่านหางจระเข้ โดยนางอำภา  เจริญสุข
  265  ม.3  ต.ท่านัด  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3225-3640  , 0-32254137
 
     
    
ชื่อผลิตภัณฑ์ เจ้าทุ่งไวน์ไท (ไวน์นารีแดง,ไวน์กระชายดำ,ไวน์มังคุด)
ราคาจำหน่าย ขวดละ 40 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต หจก.เจ้าทุ่งไวน์ไท โดยนายพิทยากูร  เชี่ยวเชิงสันติ
  87  ม.15  ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-6752-0668 , 0-1615-1131
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ พืชสมุนไพร ชงดื่ม
ราคาจำหน่าย ห่อละ 15 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร  โดยนายสมพร   นาคศรี
  23/2  ม.13  ต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3222-8650 , 08-9010-8538
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มรังนก
ราคาจำหน่าย ขวดละ 8 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน  โดยนางยุพา  เฉลิมดิษฐ์
  40  ม.2  ต.คูบัว  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-3587

 .................................................................................................................................................................

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพร
ราคาจำหน่าย ชุดละ 90-120 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางกาญจนา  โตนุ่ม
  116  ม.8  ต.บ้านเลือก
โทร. 0-3235-1591
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สบู่เหลวว่านหางจระเข้ สบู่เหลวขมิ้น มาสก์สมุนไพรพอกหน้า เจลบำรุงผิวมะเขือเทศ
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
  146  ม.4  ต.ท่านัด  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3224-6000
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร สบู่น้ำผึ้ง แชมพูอัญชัญครีมปรับสภาพผิว
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านหนองพันจันทร์ 
  85/1  ม.1 ต.หนองพันจันทร์ กิ่งอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี
โทร. 08-1590-6885

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป(ผ้าไหมบาติก)เสื้อเชิ้ตแขนสั้นรูปเอวลอย เสื้อคอกลมตั้งไหล่สโลบ กิโมโน
ราคาจำหน่าย  -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายพงษ์ศักดิ์  นิยมคุณ
  130  ม.2  ต.ป่าไก่  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9837-3881
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า , เนคไท
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ350-500 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์ทอผ้าพื้นบ้านตำบลดอนแร่
  ม.1  ต.ดอนแร่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3220-7379-80
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดนักเรียน ชาย-หญิง เสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
  ม.16  ต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3226-5169  , 08-1457-3091
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าชาย หนังแท้
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายสถาพร  เย็นสรง
  45/1  ม.1  ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-6713
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าทอกระเหรี่ยงใช้กี่กระตุก)
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบึงเหนือ
  18  ม.6  ต.บ้านคา  กิ่ง อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1296-6882
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้านินจา สวมใส่ลุยน้ำลุยโคลนป้องกันเปลือกหอยและหนามบาดเท้า
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้าน
  16  ม.3  ต.บัวงาม  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3227-9122
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าเพ้นท์ลายเขียนทอง
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายสมบูรณ์  โชคบรรดาลสุข
  37  ม.4  ต.วัดเพลง  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี
โทร. -
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าแฟชั่น(หนังเทียม)
ราคาจำหน่าย คู่ละ  40-100  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายบุญเลิศ  ผิวงาม
  78/3  ม.10  ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-3837

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าหนังแท้
ราคาจำหน่าย คู่ละ 250-350 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายจรัส  แก้วจีน
  7  ม.7  ต.ดอนกระเบื้อง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1944-2441  08-1285-5203
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าแฟชั่น
ราคาจำหน่าย คู่ละ  29-100  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางมนัสนันท์  สุดสัตย์
  111  ม.5  ต.ห้วยยางโทน  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1944-2441
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าจกราชบุรี (ผ้าทอมือ ลายดอกเซีย ลลายเซียซ้อนเซีย เซียว้อนหัก)
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 200-400  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์การเกษตร ไท-ยวนราชบุรี จำกัด
  101  ม.3  ต.คูบัว  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-025-9008   08-1191-2441
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมืองสอดดิ้นเงินดิ้นทอง
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 200-600 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยปลาดุก 
  32/2  ม.7  ต.หินกอง  อ.เมืองจ.ราชบุรี
โทร. 08-1857-1258
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ 500-5000 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์หัตกรรมทอผ้าพื้นเมือง
  วัดนาหนอง 38  ม2.  ต.ดอนแร่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3222-7889
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าจกราชบุรี
ราคาจำหน่าย ชิ้นละ  900- 3000  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์หัตกรรมทอผ้าพื้นเมือง
  บ้านรางบัว  ม1  ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9981-9550
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า กระเป๋ลูกปัด กระเป๋าแฟนซี  หมวกแฟนซี
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนมนตรีพัฒนา
  256/49  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3231-8063
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าแฟชั่น(แบบสวมส้นเตี้ย)
ราคาจำหน่าย คู่ละ  50-100  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางนิภา  นักธรรม
  318  ม.3  ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-1858-6575
   
     
   
ชื่อ ผลิตภัณฑ์           รองเท้า (ประเภทหูหนีบ)
ราคาจำหน่าย คู่ละ 100-150  บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มอาชีพทำรองเท้า
  24   ม.7  ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
โทร. 08-6169-5696

  

          
ชื่อ ผลิตภัณฑ์                 ตุ๊กตา
ราคาจำหน่าย ตัวละ 80-150 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ร้านพรรณีตุ๊กตา
  131  ม.1  ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-6307
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ บ้านจำลองจากรกมะพร้าว 
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายพิเชษฐ์  ขาวคง
  289/6  ม.1  ต.ปากท่อ
โทร. 0-3228-2613
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา  เป็นเครื่องประดับ     

ของขวัญ  ของฝาก

ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์ศิลปหัตถกรรมดำเนินสะดวก
   32 ม.1  ต.ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0-3225-4991
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ เซรามิค ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องหอม โอ่ง และไหลาย
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางสาวเพ็ญวิสา  วิงวร
  79/2  ม.7  ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทร. 08-1859-1699
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ กลอง ผลิตภัณฑ์กลองยาว กลองตะโพน กลองมาเลเซีย
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายสม  คงแก้ว
  27/1  ม.2  ต.วังมะนาว  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
โทร. 08-9509-5042
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ แก้วเป่าประดิษฐ์
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นายเจริญ  ธรรมบรรจง
  65/7  ม.10  ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-6775
 
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาไทย
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต นางวิไลลักษณ์  ปริยเอกสุด
  84/5  ม.2  ต.บ้านไร่  อ.เมืองราชบุรี
โทร. 08-6002-8145
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาผ้า หมีนั่ง หมีหัวใจ กระต่ายหวาน
ราคาจำหน่าย ตัวละ140-200 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต อุรษาตุ๊กตา
  44/1  ม.4  ต.บ้านเลือก  อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี
โทร. 0-3223-3024   08-9925-5962
   
     
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาสุนัขหน้าย่น
ราคาจำหน่าย ตัวละ  140-200 บาท
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ร้านรุ่งโรจน์ตุ๊กตา
  45/17 ม.2  ต.วังย็น  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3223-2766  08-1942-5892
   
 
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาหมีนั่งน่ารัก
ราคาจำหน่าย -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต ร้านสุนทรี
  134  ม.1  ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
โทร. 0-3235-7456   0-3235-7455
   
 
   
ชื่อ  ผลิตภัณฑ์            ศิลปะ  รากไม้ 
ราคาจำหน่าย            -
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต            นายทองเติม  ทุรันตะวิริยะ
             61  ม.4  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
โทร.            08-1383-0864

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028