dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletระเบียบกรมการท่องเที่ยวฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

 

 

การจัดการประกวดภาพถ่าย

 

ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism)

  จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism )

   ภายใต้แนวคิดเพื่อการนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม  และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

   ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ให้เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 

 โดยกำหนดตัดสินการประกวดและจัดนิทรรศการ ในเดือน กรกฎาคม –  สิงหาคม 2557

 การประกวด มี 3 หัวข้อ ได้แก่

ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ , ภาพถ่ายการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และภาพถ่ายกิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ

***  ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 16  กรกฎาคม 2557  

       ส่ง... สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  (วงเล็บมุมซอง  ประกวดภาพถ่าย)

 

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประกวด  >>>>>   PHOTO Contest - Ratchaburi.doc

 Copyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028