dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletระเบียบกรมการท่องเที่ยวฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
ขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว

เรียน มัคคุเทศก์

                ด้วยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จะทำการสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ ว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อมูลมัคคุเทศก์ขาดแคลน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ ต่อไป

             มัคคุเทศก์ สามารถเดินทางมารายงานตัวได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี หรือ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางกรมการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่กำหนด

             เริ่มตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2557 -  9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  

                ขอให้ท่านนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ มายื่นในการรายงานตัวด้วย

 

รายละเอีบดเพิ่มเติม โปรดดู >>>>   Guide Report.pdf Copyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028