dot dot
dot
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletปฏิทินท่องเที่ยว
bulletOTOP จังหวัดราชบุรี
bulletFacebook สำนักงานฯ
bulletแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2556 - 2559
dot
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
dot
bulletประกาศ : รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2561
bulletข่าวประกาศ !! สอบราคาจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ !!
bulletประกาศจังหวัดราชบุรี
bulletกิจกรรมสำนักงานฯ
bulletขอให้มัคคุเทศก์รายงานตัว
bulletLOGO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี" เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2557
dot
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
bulletผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
dot
กิจกรรมองค์กร
dot
bulletประกาศ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ปี 2557
bulletการประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับ AEC
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง)
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
bulletวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
bulletองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
dot

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletการประกวดภาพถ่าย "เมืองศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
bulletหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี"
bulletประกาศวันตัดสินภาพถ่าย
ของดีประจำจังหวัด


โอ่งมังกร / เครื่องเครือบดินเผา / เซรามิกarticle

      โอ่งมังกร เป็นสินค้าที่มีขายทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการตั้งโรงงานผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ปัจจุบันมีโรงงานมากกว่า 40 โรงงาน ....

ผ้าจก (ผ้าซิ่นตีนจก ไท - ยวน)article

     ผ้าจกของชาวไทยวนราชบุรี มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ถักทอด้วยความปราณีต มีสีสันสวยงามแปลกตา ผืนผ้าเป็ยฝ้าย จกลายด้วยไหม ....

ตุ๊กตาผ้าarticle

     เป็นผลิตภัณฑ์ของดีราชบุรีอีกประเภทหนึ่งผลิตมากที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม โดยการร่วมตัวของกลุ่มแม่บ้าน  ....

ผลิตภัณฑ์ไม้ตาล / ไม้มะพร้าวarticle

       เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะเครื่องใช้ในครอบครัว เช่น แจกัน ถ้วย ชาม จาน แก้ว (รูปแบบต่าง ๆ) ผลิตโดยการกลึงด้วยเครื่องจักรอย่างง่าย ....

ไชโป้วหวานarticle

       ตั้งอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม โรงงานหัวไชโป้วหวานตราชฎา (เชลย์ชวนชิม) โทร. 0-3239-7049 โรงงานไชโป้วหวานแม่กิมฮวย โทร. 0-3239-7051, 08-1806-1527

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.หลังศาลากลาง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0-3232-2028 Fax : 0-3232-2028